Sagetes verbals

Speak of the moderns without contempt, and of the ancients without idolatry. (Lord Chesterfield)

dilluns, 27 de desembre de 2010

Mahler, intervals (i 2)

[Els exemples d'aquesta part no seran en MIDI, sinó en àudio amb tots els ets i els uts. No puc profanar aquesta música tan sublim amb la qualitat merdosa dels arxius sintètics...]

Mahler es planta en la maduresa amb un recorregut impressionant com a compositor. Les seues melodies, que sempre han estat variades en l'aspecte intervàl·lic, han anat derivant des de les terceres, quartes i quintes omnipresents cap a sextes i octaves, sempre carregades amb un sentit d'intensificació afectiva en un sentit o en un altre. Des de la Setena té la mà trencada, també, en la quarta augmentada. I en el seu estil tardà la melodia esclata definitivament cap als intervals llargs: més sextes, sèptimes, novenes i distàncies encara més grans.

El matís melancòlic i queixòs de les sextes i octaves ascendents s'accentua més encara. En La cançó de la terra, que és una obra bastant mesurada en distàncies intervàl·liques a causa del seu ambien "orientalitzant", no en falten els exemples.


Les sextes i octaves del Mahler tardà fan una impressió molt peculiar quan apareixen en el registre sobreagut, que demana una delicadesa especial. En la Novena n'hi ha exemples abundosos.


La combinació entre les sextes descendents i les ascendents transmet una sensació complexa, de tendresa i passió alhora. Un dels moments més gloriosos de la Novena conté una seqüència de sextes absolutament insuperable, en què la marea orquestral flueix en una mena d'onades que ens hipnotitzen com una espiral (cap amunt o cap avall, és difícil de dir).


En la caracterització del registre expressiu d'aquestes obres tenen una importància fonamental les sèptimes, potser més que en cap altre autor de l'estètica postromàntica. S'assemblen a les sextes pel que fa a la intensitat i al sentit. Aquest exemple procedeix d'un dels passatges instrumentals de Der Abschied, aquesta grandiosa marxa fúnebre que tanca La cançó de la terra.

Seguides una darrere d'altra, les sèptimes mahlerianes fan l'efecte d'una mena de terbolí que s'intensifica i que estira la melodia fins al límit, la desgarra i la multiplica alhora. En la Novena hi ha si més no un parell de seguides de sèptimes senzillament brutals, en què la melodia es dispersa en intensitat creixent entre tres o quatre octaves diferents.


Ara bé, Mahler ens desarma definitivament quan combina aquests tres intervals: en una de les últimes variacions del Finale de la Desena simfonia, l'encadenament de sextes, sèptimes i octaves crea un dels moments de "després de la batalla" més emocionants de tot Mahler. Inspeccionem tot el passatge sencer. Entre els compassos 315 i 322, els primers violins protagonitzen la seqüència a què em referesc. Tot seguit, des del c. 323, prenen el relleu els segons violins, que comencen cantant el famós tema de la flauta. Però el miracle es produeix entre els compassos 326 i 330: en comptes d'una seqüència de segones, l'última segona de cada grup s'inverteix (es "desdobla") en un salt de setena descendent. L'efecte és completament devastador, i no hi ha paraules per a descriure la infinita tendresa, resignació i bellíssima tristesa que aquestes sèptimes ens expressen. Aquests intervals només em fan pensar en aquella frase de Kafka a Milena Jesenská: "Liebe ist, dass Du mir das Messer bist, mit dem ich in mir wühle" ("L'amor vol dir que tu ets per a mi el ganivet amb què escarbotege a dintre meu"). Sempre, sempre m'han arrancat les llàgrimes aquestes sèptimes, que només Mahler sabia emprar d'aquesta manera. Aquest passatge és patrimoni immaterial de la humanitat.


Però la redefinició mahleriana dels intervals no s'acaba ací. Per inversió, les terceres es convertien en sextes i les segones descendents en sèptimes, però per "estirament" les segones ascendents es transformen en novenes, i les terceres en dècimes. I amb aquests recursos de "transvaloració" intervàl·lica Mahler introdueix en les seues melodies salts veritablement espectaculars que actuen com subratllats enèrgics, definitius. En l'exposició de la novena hi ha salts de sèptima, octava, novena i fins i tot de gairebé tres octaves, abismes que he trobat apassionants des de la primera vegada que vaig sentir aquesta música, des que m'hi vaig sentir alhora retratat i presoner. Ací és on Mahler més s'acosta al crit, on més desbocat i "sencer" apareix.


I així és com el trobem, Mahler tardà químicament pur, en les al·lucinògenes melodies de la Desena simfonia, fetes de material extremadament cromàtic i esquinçat en l'aspecte intervàl·lic. Observeu com la música sembla projectar-se, aixecar el vol, en aquests salts entre el registre mitjà i el fa sobreagut.


I en aquesta obra els exemples semblants es podrien multiplicar fàcilment.


Tan fàcilment que, al capdavall, la Desena acaba així: amb aquest urlo di disperazione che é il glissando alla fine, com deia Riccardo Chailly: una tretzena a través d'un glissando, que en el manuscrit es troba subratllada per una enorme imprecació adreçada a la seua Alma, "Almschi!" (ho teniu com a emblema d'aquest blog en la imatge de la columna dreta). No crec que calga comentar res.


*****
La tardor de 1911, Anton Webern és un jove a punt de complir els 28 anys. Escriu al seu amic Alban Berg en una carta: "Benvolgut Berg, hi ha un festival Mahler a Munic el 19 i el 20 de novembre. Ahir, el Berliner Tageblatt va anunciar La cançó de la terra. ¿Com no hi serem? Una nova obra seua per primera vegada després de la seua mort, i no hi havíem d'estar nosaltres, només per vuit hores de tren! Financerament hauríem de fer tot el possible, no et sembla? Vull dir que per a mi no serà fàcil, però serà possible. [...] I ara estic tan excitat que no veig el moment d'estar a Munic. Quan hages llegit en el retall adjunt el final del poema de La cançó de la terra esperaràs meravelles de la música. No ha existit fins ara res de tan bell. Per l'amor de Déu! Quina música pot tenir? Em sembla que ja la imagine abans d'haver-la escoltat. [...] Benvolgut Berg, fem-ho, t'ho demane. [...] D'ací a quinze dies hem d'estar a Munic. Fes tot el que pugues perquè això siga possible." La veneració mahleriana, que reprodueixen aquestes ratlles d'una efervescència quasi adolescent, la compartien els dos deixebles i el seu mestre: Schönberg dedicà aquest grandíssim llibre que és la seua Harmonielehre a la memòria de Mahler. Tots tres n'eren uns apassionats.

I sense aquesta passió mahleriana no els entendríem, no entendríem la Segona Escola de Viena. Entre el romanticisme tardà, l'expressionisme i la dodecafonia hi ha una continuïtat tan perfecta que encara ara sorprèn que bona part del públic no ho haja percebut. Els crits ofegats de l'expressionista són fets amb materials extrets del postwagnerisme més radical; i aquests materials, aquests intervals, es recolliran intactes en la producció musical dodecafònica. Les mateixes sèptimes, les mateixes sextes, les mateixes quartes augmentades, les mateixes novenes: tot això passarà intacte a l'arsenal dodecafònic, i encara que no ho semble hi conservarà el seu sentit expressiu. La música dels vienesos és, encara que no ho semble, tan apassionada i mòrbida com la matriu mahleriana en què es gestarà. Diu Jean Rostand que aquests intervals apareixen perquè la "tècnica de les dotze notes" els determina tècnicament; jo crec, més aviat, que la tècnica dodecafònica utilitza amb profusió aquests intervals, entre altres raons, gràcies al fet que Mahler els generalitzà abans. Les sextes menors ascendents, les sèptimes, les novenes de Schönberg recorden de ben a prop Mahler.Què en direm, d'aquest romàntic tempestuós que ben sovint és Alban Berg?Webern, aquell mahlerià febril que estava disposat a tot per sentir La cançó de la terra, era un tímid tan apassionat i tan visionari com el seu ídol. Les seues omnipresents sèptimes i novenes contenen, concentradíssima, la mateixa ardor visionària que les de el Mahler madur.Cada interval, un gest insinuat; cada combinació d'intervals, un discurs extremament elaborat. Quan escoltem aquestes músiques, oblidem-nos del tòpic banal de la "fredor cerebral" i ocupem-nos de veure-hi, com en els insectes conservats en ambre, el mateix foc roent que encenia la passió de Mahler.

dimarts, 14 de desembre de 2010

Mahler, intervals (1)

Crec recordar que deia Adorno en el seu llibre clàssic, i tenia molta raó, que l'interval més important de Mahler és la segona descendent. D'acord. Però a mi sempre m'ha semblat que el Mahler més autèntic és el de les melodies que aprofiten intervals llargs, sobretot els ascendents. Amb aquests salts cap amunt, el seu discurs pren impuls i intensifica l'impacte emotiu, la passió, la força.

És veritat que la melodia mahleriana sol ser molt econòmica pel que fa a intervals: el més habitual són moviments de segones i terceres. Però sobre aquest fons de circumspecció destaquen amb força intervals que li donen una fesomia molt personal. En la primera època, la de les simfonies Wunderhorn, brillen poderosament les quartes i les quintes justes. (No hem de deixar que els temes de Mahler ens confonguen pel que fa a les seues preferències intervàliques: l'abundància de fanfares (que n'era, de viciós, amb les fanfares!) imposa terceres, quartes, quintes i octaves que no tenen el mateix valor melòdic que les que m'interessen ací.) Són les alegres quartes omnipresents de la Primera,

(Feu clic en els exemples per sentir-los en MIDI; sonen com una caguerà, però si no us aclariu llegint pentagrames us podreu fer una idea de quins són els passatges al·ludits...)

o les tètriques quartes de la Segona:

La Tercera comença amb una quarta (sembla un joc de paraules!), i dos compassos després en ve una altra:

La melodia sublim del darrer moviment comença amb el mateix interval, curiosament.

Però ja en la Quarta hi ha novetats, nous usos que havien començat a insinuar-se en simfonies anteriors. Un dels ingredients que empra Mahler per aconseguir-hi el to líric i melangiós que caracteritza aquesta simfonia és, a banda de les habituals quartes i quintes, una notòria abundància de sextes, més unes quantes octaves i algunes sèptimes. L'ús d'aquests intervals, especialment del de sexta, esdevé més freqüent que en les simfonies anteriors. Tinguem en compte que la sexta no és altra cosa que la inversió d'un altre dels intervals més habituals en Mahler, la tercera. En la Quarta ens encisa aquesta alegria en l'ús de les sextes, que només es pot comparar a les felicíssimes progressions de terceres que trobem en el millor Mozart.


El fet és que Mahler tanca el cicle Wunderhorn, entre altres coses, explorant una altra manera d'emprar els recursos intervàl·lics, sobretot pel que fa als intervals llargs. En aquest aspecte la Cinquena no es queda enrere, per bé que els intervals de segona i tercera i les fanfares tendeixen a emmascarar-ho. Ací es tracta sobretot de sextes ascendents, que segons el context donen a la melodia un caràcter que de vegades és d'anhel melangiós, i de vegades és de crit exasperat.
L'extrema violència del segon moviment s'expressa sovint en novenes (i en intervals encara més llargs):
Però en el famosíssim Adagietto aquests intervals de gran amplitud també abunden i tenen la funció contrària: donar a la música aquest toc de kitsch decadent i sentimental que la fa tan captivadora.

En la Sisena ens trobem en unes coordenades ja ben diferents. L'Allegro energico inicial, l'Andante moderato (segon o tercer, segons l'edició que hom seguesca) i el Finale estan literalment saturats no sols de sextes, sèptimes (cada vegada més freqüents) i octaves, sinó també d'intervals més amplis: novenes, dècimes, onzenes i salts encara més extrems. A més, per si això fos poc, en la construcció dels temes arriben a entrar notes de tres i quatre octaves diferents. D'ací la impressió d'esquinçament que produeix el discurs, especialment en els moviments extrems.

Així és: a mesura que passa el temps, Mahler va avançant cap a unes melodies cada vegada més gesticulants i, per dir-ho de manera una mica anacrònica, més expressionistes. El seu Jugendstil s'allunya a marxes forçades de Klimt i es va aproximant cada vegada més a Schiele, és menys Schnitzler i més Trakl.
Això ja es troba a una certa distància d'aquelles melodies tan ben pentinadetes i mesurades dels seus primers anys, com ara la del tema inicial de la Primera simfonia.

La Setena és un cas ben peculiar, una mica excèntric en el conjunt de l'obra mahleriana. Hi trobem, una vegada més, magnífiques sextes ascendents en moments clau, no poques octaves, sèptimes i altres salts igualment notables; però en aquesta obra Mahler sembla molt més interessat per un interval que fins llavors havia aprofitat poc: el diabolus in musica. La quarta augmentada apareix de manera un punt obsessiva, hipnòtica, arreu de l'obra però sobretot en el primer moviment. Fóra inútil posar-ne exemples, de tan freqüents que són.

Ara em salte la Vuitena, que en realitat és una òpera frustrada i que representa un pas enrere en aquest aspecte formal, fins al punt que arriba gairebé a nivells de la Cinquena. La trilogia final de Mahler, aquesta apoteosi de l'estil tardà que són la Novena, La cançó de la terra i la Desena, constitueix un retorn a relacions intervàl·liques típicament mahlerianes: a banda de les clàssiques quartes i quintes (incloses, ara, les quartes augmentades, que Mahler finalment ha après a dominar magistralment des de la Setena), hi ha les sextes i les octaves per a intensificar el lirisme, més les sèptimes i les novenes que estiren la melodia fins al límit de l'esquinçament. La gran riquesa intervàl·lica d'aquestes obres nomes es pot comparar amb la circumspecció i el seny admirables amb què Mahler administra aquests mitjans.

Però això ho veurem en detall en la segona part d'aquest articlet.

diumenge, 28 de novembre de 2010

Brahms multipista (apèndix)

Per completar les impressions de les tres anotacions anteriors, en aquesta veurem com sona el quart moviment de la Primera de Brahms en les sis versions que, sobre la base de dos passatges del primer moviment, més atenció semblava que ens demanaven. Tot i que les dotze gravacions em semblen magistrals per una raó o altra (no n'hi ha cap que no m'agrade!), aquestes sis sembla que brillen més per diverses raons: la justesa dels atacs, la claredat polifònica i rítmica, el contrast dels accents, la transparència tímbrica, la coherència del tempo, etcètera.

Ací us deixe el quart moviment sencer en les versións núm. 3, 5, 6, 8, 10 i 11. Si aquests exemples els escolteu de l'ordinador amb uns bons altaveus externs o (millor encara) uns auriculars, perfecte; si el vostre aparell és un portàtil amb altaveus interns, us aconselle que us abaixeu aquests arxius (amb el botó dret del ratolí en el símbol de "Play") i els escolteu amb un reproductor mp3, perquè paga la pena.

Núm. 3. Interpretació compacta, sense el més mínim sentimentalisme, plena de noblesa i dignitat. Molt transparent (noteu les figuracions amb què els violins acompanyen la trompa solista, c. 31, minut 02:28) i acurada, contundent. Tot i que té l'aparença de ser molt rígida amb el tempo, en realitat, metrònom en mà, és molt flexible i gradual en les transicions. El tema de la corda (c. 61 i seg., 04:10) està articulat i frasejat de manera exemplar (la negra que separa cada segment és breu i feble, un detall magistral: c. 65, re; c. 69, do; c. 75, si, etc.). Molt discreta en la manipulació del tempo, rigorosa fins al punt de no ralentir-lo en el "coral" (c. 407-416, m. 14:53), cosa que encara li dóna més grandesa. Gravació una mica "atrompetada" però bona, realització orquestral excel·lent.
Les correlacions de tempo (compareu amb el que deia Swarowsky) són, aproximadament:
Adagio (principi): corxera = 76-88 (mitjana: 82)
Più Andante: negra = 69-80 (mitjana: 74)
Allegro ma non troppo, ma con brio: blanca = 58-66 (mitjana: 62)
Più Allegro: redona = 56-63 (mitjana: 60)Núm. 5. Glups! En alguns aspectes resulta difícil de destriar de l'anterior: el mateix caràcter centrat, analític, desproveït de retòrica, clar i accessible. Perd una mica de la grandesa de la núm. 3, però guanya en proximitat. La gravació, sense ser de gran qualitat, és una mica millor, i si s'hagués fet avui dia se sentiria tot, sense excepció. En algun cas el tempo és més relaxat, però la mà de ferro del director fa que tot retorne de seguida a l'ordre degut. De fet, s'hi percep un control absolut, el deler de l'exactitud milimètrica, un gran rigor i molta cura. Novament, el "coral" a tempo (molt bé!). Aquest rigor potser perjudica una mica els últims compassos, que queden massa prussians. Però la trobe excepcional.
Correlacions de tempo:
Adagio: corxera = 63-72 (mitjana: 68)
Più Andante: negra = 69-72 (mitjana: 71)
Allegro ma non troppo, ma con brio: blanca = 63-69 (mitjana: 66)
Più Allegro: redona = 63-69 (mitjana: 66)

(Nota: crec que, sense mirar el "solucionari", acabe de descobrir de qui és la versió núm. 5...).Núm. 6. Estrany equilibri entre l'objectivisme amb què maneja els timbres i la càlida emotivitat que assoleix amb elm seu cantabile i uns tempos molt flexibles. Però molt im molt, perquè de fet interpreta les marques de caràcter com a canvis de tempo: animato (violins, c. 94, min. 05:53, per exemple, amb una acceleració sobtada i sorprenent), largamente (violins, c. 186, min. 08:39), etc. Ací importa sobretot l'expressivitat, segons sembla, i s'hi subordinen la resta de paràmetres. Superba execució de l'orquestra, amb uns metalls impressionants (trompes rotundes, espectaculars; i noteu, també, l'arpegiat del tercer trombó en els últims compassos, m. 17:03-17:06). Molt bona gravació, clara, brillant. Versió per a "deixar-se dur".
Correlacions de tempo:
Adagio: corxera = 76-120 (mitjana: 98)
Più Andante: negra = 50-66 (mitjana: 71)
Allegro ma non troppo, ma con brio: blanca = 55-74 (mitjana: 66)
Più Allegro: redona = 54-60
, però baixa fins a 34, i menys encara, durant el "coral"... (mitjana: 57)
Definitivament, tot el que aquesta versió tenia de coherència de tempo en el primer moviment es perd ací a favor d'una fluctuació extrema, fins i tot "furtwängleriana".Núm. 8. Una versió guiada per una clara voluntat dramàtica, de "teatralitzar" aquesta música, de fer-ne una narració. Els atacs clars i de vegades agressius (la timbala, novament, amb baquetes dures), el plaer pel contrast i la importància atorgada als accents i al ritme, fan que siga una interpretació molt acolorida i plena de contrast i relleu. No té la intenció d'engreixar el sentimentalisme (el vibrato emprat sembla ser discontinu), sinó de captivar per la seua riquesa. Quina articulació i quin fraseig en el tema de la corda! Aquestes frases tallades clarament en segments ja em suggereixen qui n'és l'artesà. Els volums estan planificats fins al mínim detall, i els matisos agògics també, i per això el resultat és d'una transparència sorprenent. L'orquestra és senzillament miraculosa, insuperable. Sí, em sembla que ja he "pillat" els artífexs d'aquesta gravació espaterrant. Per acabar de reblar totes aquestes virtuts, mireu fins a quin punt és rigorós i coherent pel que fa al tempo:
Adagio: corxera = 66-69 (mitjana: 67)
Più Andante: negra = 60-63 (mitjana: 62)
Allegro ma non troppo, ma con brio: blanca = 60-66 (mitjana: 63)
Più Allegro: redona = 60-66
mantingut durant el "coral" (mitjana: 63)
No us ocultaré que tornar a sentir-la m'ha entusiasmat d'allò més. Fabulosa interpretació!Núm. 10. Ací tenim, clarament, una Primera lírica, plena d'un cantabile per al qual aprofita una corda d'infart: observeu quins violins en la secció modulatòria en fuses, c. 23 i següents, min. 02:08 i seg.; o, per exemple, quin acompanyament eteri atorguen a la trompa solista. Una trompa, per cert, amb aquest to una mica fosc i noble dels metalls centreeuropeus. Viena, potser? Per a ser Viena, la veritat és que hi ha un treball de detallisme tímbric notable. No des d'una perspectiva objectivista, sinó per donar riquesa de color a la música. Amb aquests ingredients el tema de la corda és, tal com podeu imaginar, d'una bellesa que emborratxa l'ànima. Amb un afegit de la collita del director: fer que l'anacrusa del tema s'allargue una mica, com una mena de tenuto o fins i tot de petit calderó. No hi trobarem ni nerviosisme agògic, i agressivitat en els atacs, la qual cosa fa que el so en general siga una mica imprecís. El tempo és relativament estable i coherent, molt tranquil en general, i la preocupació del director va sobretot en el sentit de donar a l'obra un caràcter determinat, d'exercir una vis lirica desbordant, i no de desmuntar la peça analíticament. Una opció arriscada, però que amb uns resultats com aquests resulta molt difícil d'atacar.
Interrelacions de tempo:
Adagio: corxera = 64-70 (mitjana: 67)
Più Andante: negra = 48-52 (mitjana: 50)
Allegro ma non troppo, ma con brio: blanca = 50-60 (mitjana: 55)
Più Allegro: redona = 49-51
(durant el "coral", però, arriba a caure per sota de 40) (mitjana: 50)
Tret de l'inevitable alentiment de la segona secció, no és tan variable en el tempo com altres versions.Núm. 11. El famós Brahms de les boires d'Hamburg, apassionat però discret i tímid, sembla voler aparèixer en aquesta gravació. No és tan lírica com l'anterior, però tampoc no és tan solemne i distant com les 3 i 5; hi notem un esforç per atorgar la importància deguda al contrast, als ritmes i als accents, però no és tan neguitosa en aquest aspecte com la núm. 8. És colorida, però no tant com una versió analítica; conté passió, però dominada fins a l'elegància. En comparació amb algunes de les anteriors, resulta càlida; en comparació amb altres, discreta. Com si el director de la versió anterior hagués agafat la mateixa orquestra (corda pastosa, vent carnós) i hagués fet una gravació per a la burgesia alemanya. No decep, no arravata, senzillament és honesta i eficaç. Tornem a trobar el tenuto en l'anacrusa del tema principal, i això resulta si més no curiós.
Interrelacions de tempo:
Adagio: corxera = 65-76 (mitjana: 71)
Più Andante: negra = 58-62 (mitjana: 60)
Allegro ma non troppo, ma con brio: blanca = 50-66 (mitjana: 58)
Più Allegro: redona = 56-60 (
durant el "coral", però, arriba a caure al voltant de 40) (mitjana: 58)*******

Doncs bé, així s'acaba aquest esgotador exercici de "Aquí, pontificando", acumulació de collonades o sessió de pedanteria fonogràfica. No s'admeten lloances! Pròximament dedicaré una anotació a un lector que em comentava, en privat, les seues opinions sobre aquesta activitat pseudointel·lectual. Ara vosaltres, lectors-oïdors, podeu extraure'n les vostres pròpies conclusions. I, pel que fa als músics d'aquesta dotzena de gravacions, us dic el mateix que en l'entrada "Dvořák multipista": si hi ha debat, faré públic el "Who's who". Jo, per la meua banda, m'encenc de curiositat com una Maruja qualsevol per trobar el "solucionari" i donar noms de persona als numerets dels collons.

dimecres, 24 de novembre de 2010

Brahms multipista (i 3)

Deia el gran mestre Hans Swarowsky: "En els clàssics no hi ha ni un sol cas en què, a dintre d'un mateix temps, es produesquen canvis en el transcurs del moviment de manera que no siga en una relació clara (proportia dupla, tripla, quadrupla, etc.). Els canvis de tempo a dintre d'un moviment ocorren, així, o bé en una relació directa (per exemple, corxera = negra, o corxera = blanca, etc.) o bé en una relació indirecta (per ex., negra = blanca amb puntet). Beethoven és el primer que deroga explícitament l'articulació interna, tal com es pot deduir fàcilment de les seues indicacions metronòmiques" (Wahrung der Gestalt, pàg. 62). I un parell de pàgines més avall aplica el seu punt de vista ni més ni menys que al quart moviment de la Primera simfonia de Brahms, on segons ell el nostre autor ha xifrat un homenatge als seus clàssics en les relacions de tempo entre les diverses seccions del moviment:

Adagio (principi): corxera = 72
Più Andante (xifra B, c. 30, melodia de la trompa): negra = 72
Allegro ma non troppo, ma con brio (c. 61, la gloriosa melodia de la corda): blanca = 72
Più Allegro (c. 391, coda "alla breve"): redona = 72

Si apliquem aquest principi al primer moviment, i tot sembla indicar que hauríem de fer-ho, la cosa sembla clara: entre el tempo de la introducció i el de l'exposició hauria d'haver-hi una màxima coherència, en relació corxera = negra amb puntet. És a dir, que cal trobar un tempo equilibrat per a donar a l'exposició el seu caràcter i que, en proportia tripla, servesca per a presentar adequadament l'exposició. En aquest sentit, les versions més coherents seran les que s'acosten més a aquesta proporció d'1 a 3 entre aquests dos passatges. Feu vosaltres mateixos la prova, metrònom en mà (se'n poden trobar de gratuïts a Internet), busqueu una mesura de pulsació que siga convincent tant per a la introducció com per a l'exposició, i veureu que a Swarowsky no li falta raó: l'obra reapareix de sobte amb una aura nova i antiga, pròpia, encisadora.

Doncs bé, tot seguit us expose la taula metronòmica d'aquestes dotze versions. Es tracta de mesures aproximades, que es podrien refinar ad infinitum, però ens serviran per a guiar-nos. Us pose primer el número de la versió, tot seguit la indicació metronòmica entre parèntesis quadrats referida a la introducció, i després la corresponent a l'exposició.

1. [corxera = 76] [negra amb puntet = 84-88]
2. [80] [100-108]
3. [76] [92-100]
4. [80-84] [88-96]
5. [88-90] [82-84]
6. [100-104] [100-108]
7. [88-92] [96-100]
8. [88-90] [92-100]
9. [63-69] [88-92]
10. [76-78] [78-82]
11. [74-76] [92-96]
12. [100-104] [108-114]

Ja ho veiem: la introducció sol estar en [corxera = 76-90] aproximadament, i l'exposició en [negra amb puntet = 88-100]. Si computem l'acceleració mitjana entre un passatge i l'altre (atorgant a la introducció el valor de 100), ens surt el següent:

1. 13,15
2. 30
3. 26,31
4. 12,19
5. -6,74
6. 1,96
7. 8,88
8. 7,86
9. 36,36
10. 3,89
11. 25,33
12. 8,82

Per tant, les que més s'acosten a l'equilibri 1/3 en la relació de tempo són, per aquest ordre, la núm. 6, la núm. 10, la núm. 5 i la núm. 8. Les que més accentuen la discordança de tempos (o de tempi, si volem ser coents) són la núm. 11, la núm. 3 i, a l'extrem, la núm. 9, en la qual el segon passatge és de mitjana un 36,36% més ràpid que la introducció.

En conseqüència, en l'aspecte agògic les que millor passen la prova són les versions 5, 6, 8 i 10. Alerta, això no vol dir que siguen "objectivament" millors, ni que ens emocionen més, ni que tinguen els millors atacs o que siguen més transparents en l'aspecte tímbric. Però el criteri del tempo produeix un plaer intel·lectual especialíssim, i una sensació de cohesió irrefutable.

Recordem el que havíem vist en les descripcions. Quines versions equilibren millor el vent i la corda? Trobe que la 1 i la 3, especialment en el primer passatge. En quines percebem més transparència tímbrica? , en les 3, 4 i 5. Quines treballen millor el ritme i el contrapunt? Per a mi, les 6, 8, 11 i 12. Quines tenen més contrast? Les 7, 8, 11 i 12. En quines trobem uns atacs més exactes i precisos? Les 3, 4, 7, 8, 11 i 12. Acabem de dir que les més coherents quant al tempo són les 5, 6, 8 i 10.

En resum, que per a una segona fase d'anàlisi (referida als altres dos punts crucials que esmentava en la primera anotació: la melodia de trompa i la de la corda en el quart moviment), trobe que triaria les versions 3, 5, 6, 8, 10 i 11. Però m'agradaria saber què en penseu vosaltres, amics.

dijous, 18 de novembre de 2010

Brahms multipista (2)

Núm. 7. Comença amb un atac decidit, amb un ostinato impressionant, molt ben subratllat per una timbala seca, molt ben controlada. No abusa del forte, i això està molt bé. El tempo és lleuger, però sense exagerar. El director no vol sobreactuar i, tot i així, el resultat ens deixa palplantats immediatament. Potser això és exactament el que volia Brahms. La gravació resulta una mica tèrbola, però acceptable.


Quin esclat de violència! De nou la troballa d'aquesta mena de legato entre la timbalada i l'entrada de la resta de l'orquestra. Els contrastos en els accents, i la importància donada al ritme, subratllen una interpretació convulsa i alhora dominada fèrriament per la batuta. La realització instrumental és superba, la corda s'encén, el vent és carnós. Ací sembla molt més transparent la gravació. Veritablement, una versió fabulosa.


Núm. 8. Versió contemplativa, desolada i alhora refrenada, gairebé es diria que "intimista", molt seriosa. La primera impressió és d'una certa fredor, però després ens adonem que està magníficament planificada com un subtil crescendo fins al colp final del passatge, sense saturar la sonoritat en cap moment. Malgrat totes aquestes virtuts, unides a l'execució exemplar i a una gravació molt clara, ens deixa una mica descol·locats.


L'exposició comença amb un impuls furiós, imparable. Molt contrastada, plantejada habilíssimament a base d'onades instrumentals excitants, que se'ns emporten. L'element rítmic hi té la deguda importància, i els accents són àcids, contundents. Hi sentim nombrosos detalls d'instrumentació, perquè tot està acuradament planificat. Realment molt notable, molt.


Núm. 9. Un veritable "mamut", amb el seu tempo lànguid, impassible, i la seua sonoritat massiva. Aquest és el Brahms més tràgic imaginable, tocat des d'una mena de cansament vital, i sobretot molt "cantat". Els atacs són tous, i l'orquestra sona a luxúria. Pura negativitat, en una gravació carregada de greus, potser una mica massa i tot.


Ací predomina l'aspecte líric, melòdic, i l'impuls rítmic queda desdibuixat. Els contrabaixos sembla que es mengen l'escenari en alguns moments, només superats per uns violins ben dotats de cafeïna. Té la seua bellesa particular, però queda una mica "bumbumbum". Poc interès en els contrastos.


Núm. 10. Entrada solemne, en què es dóna més importància a la melodia de la corda que a la del vent. En conseqüència, el caràcter predominant és el dramatisme (ascens cromàtic cap al registre sobreagut), més que no el plany (passus duriusculus). L'ostinato té un cert caràcter estàtic, de concentració, ja que no s'exagera massa. El so, això sí, és massiu. Excel·lent gravació i prodigiosa realització orquestral.


Atac brutal del metall després d'una "timbalada" fenomenal. El tempo lent, unit a una mena de legato general i a la intel·ligent planificació del volum, dóna a aquest passatge un aire al·lucinat. Sembla com si la tragèdia fos un fet consumat, com si tot el peix estigués ja venut i el discurs es limitàs a descriure-ho. El lirisme tapa tota la mecànica de ritmes i d'accents subjacents. Una orquestra molt ben dominada.


Núm. 11. Té la virtut de declamar la música a onades, sense pressa, i exposant amb perfecta claredat els passatges en octaves. Però la timbala toca amb colps de baqueta tova, i el director ha defugit tan conscienciosament el fortissimo que la potència del passatge sembla una mica insuficient. Hom diria que es tracta d'una visió més aviat reflexiva que no tràgica. Bona gravació i excel·lent orquestra.


Comença l'exposició de manera desinflada, però es recupera de seguida amb l'aparició dels tutti, enèrgics i plens de vida. Empra atacs més convincents, ara sí, i recupera força rítmica. En els salts de sèptimes i sextes de la corda (c. 51-53 i 57-59) notem un cert portamento que, per què no dir-ho, resulta sorprenent. En tot el passatge percebem una notable riquesa d'accents, tot i que sense arribar a contrastos durs com en altres versions.


Núm. 12. Versió ràpida (recordem la núm. 6), nerviosa i inquietant. Destaca el protagonisme una mica exagerat de les trompes (i del vent en general, en segon terme) en els primers compassos, situació que de seguida s'equilibra amb la remuntada de forces de la corda. L'absència total de vibrato, i uns volums una mica plans, fan que resulte desconcertant i una mica insatisfactòria. La velocitat no hi ajuda, certament. La timbala està perfecta, tal com m'agradaria sentir-la sempre: seca, dura, marcant cada pulsació com un destí inexorable. L'orquestra és de luxe, i la gravació també.


Rítmica i contundent com una marxa militar enfollida, la primera part de l'exposició és pura dinamita en aquesta interpretació. El que en la introducció semblava un paisatge pla de la Prússia Oriental esdevé ací un panorama selvàtic i esquerp, ple de relleus i de sorpreses. El tempo és precipitat, amb algun descontrol, i s'estimba cegament cap a no sabem quin abisme. Els atacs són durs, i on més amunt entrevéiem un cert portato trobem ací un veritable glissando de la corda, una exageració que el director deu haver introduït arbitràriament com a peculiar recurs per donar alguna forma d'expressivitat i compensar el radicalisme amb què ha liquidat el vibrato. Té un poder de seducció molt particular, però dubte que aquesta interpretació suscite grans consensos.


Fins ací les versions que volia proposar per al debat. Potser encara inclouré una tercera anotació sobre les relacions de tempo, però encara m'ho estic pensant. Depèn de l'interès que puga suscitar aquesta discografia comparativa, que no sembla ser gaire gran.

Aquestes anotacions de comparatística fonogràfica no tenen (com havien de tenir-la?!) la intenció de constituir "classes magistrals" sobre res. El seu interès no radica ni tan sols en les meues opinions, que són perfectament irrellevants i prescindibles. En realitat, si algun sentit tenen és l'intercanvi de parers, a través del qual tots ens obliguem a reflexionar i tots aprenem alguna cosa de tots.

dilluns, 15 de novembre de 2010

Brahms multipista (1)


Nota necrològica d'urgència
La setmana passada va morir Henryk Mikołaj Górecki (llegit "gurétski"), compositor polonès, un dels més importants de les generacions de postguerra al país de Penderecki. Górecki, en la seua època jovenil, va ser un dels més avançats del seu país. La història el recordarà no pas per les seues peces de maduresa, en què es tornà reaccionari i simplista (perdó: minimalista); la Tercera simfonia, pràcticament "New Age" per a gent senzilla, és una obra fins i tot popular. No: al meu parer, el Górecki que passarà a la història és el que, juntament amb dos o tres més, introduí la influència ja no de Webern, sinó de Stockhausen, Boulez i de tot l'ambient de Darmstadt a aquella banda del teló d'acer. Obres com Scontri o Refren queden per a la posteritat, i per a tots els qui ens estimem la música amb risc, amb molla i amb ofici. Que descanse en pau.


Brahms multipista (1)

Hi ha poques obres tan intenses i hipnòtiques, en el repertori orquestral clàssic, com la Primera simfonia de Brahms, àlies "la Desena de Beethoven". El seu caràcter heroic, la tonalitat inicial de do menor, la fabulosa economia de mitjans temàtics (i la perícia suprema en el desenvolupament i les interrelacions motíviques) fan que aquesta siga, certament, una obra molt beethoveniana i, alhora, potser una de les més brahmsianes que hi ha. Reconec que la Primera de Brahms em fascina des de la meua tendra infantesa, quan la seguia per televisió en aquells vídeos de l'Innominable i em quedava tan impressionat que després intentava fixar-ne fragments, de manera maldestra, en el meu quadern de pentagrames.

En la meua opinió hi ha quatre moments clau en tota l'obra, quatre passatges en els quals queda fixat el to que haurà de mantenir la interpretació en tota la resta de la peça: el principi de la introducció (primer mov., c. 1-9), la primera part de l'exposició (id., c. 38-105), la famosíssima melodia de trompa "Hoch aufm Berg, tief im Thal" del quart moviment (c. 30 i seg.) i el tema principal del quart moviment, probablement una de les melodies més sublims que s'han escrit mai (c. 61 i seg.). Per a aquesta primera incursió en dos capítols, però, em centraré en els dos moments clau del primer moviment.

En música passa a vegades com amb les persones: el que compta és sobretot la primera impressió. En aquesta simfonia passa això. El principi de l'obra, que fa el paper d'introducció però alhora recull materials que vindran després, és un dels inicis més dramàtics i corprenedors que conec. Aquesta entrada tremenda sí que sona a aquella cursileria del "destí que truca a la porta"! Però alerta, no accepteu falsificacions: Brahms hi posa f , és a dir, forte, i no pas ffff, que és el que els agrada "vendre" a alguns directors. El procediment melòdic és clàssic, o barroc: el vent de fusta i la corda fan dues melodies (o una, ben mirat) en moviment contrari. El vent, en direcció descendent i progressió cromàtica (passus duriusculus); la corda, en un ascens frenètic, cada vegada més tens, cap als sobreaguts. A partir del c. 5, la melodia ascendent fa uns salts d'octaves que en aquest tutti resulta gairebé impossible de transmetre amb claredat, fins i tot en les versions més analítiques. D'ací la importància de seguir-ho amb la partitura, tal com sol passar.
La primera part de l'exposició s'inicia de manera una mica estranya: oboès, clarinets, fagots, dues trompes, les trompetes, els violoncels i la timbala fan en forte un do en staccatissimo, que si es fa massa breu sol sonar una mica esquifit i ridícul. Cal donar-li cos, deixar-ho ressonar (Brahms té aquests passatges maldestres de tant en tant, com ara en l'exposició del solista en el primer moviment del Primer concert per a piano, on una trompeta afònica i una trista timbala acompanyen un tema que potser hauria quedat millor amb uns pizzicati, vés a saber). El que ve immediatament després és una revolada en allegro de gran impuls rítmic, de temes com si fos en espiral, una d'aquelles espirals que empraven els hipnotitzadors en les pel·lícules.

Bé, tot això ho sabem tots, passem a les realitzacions sonores. Si hi ha unes quantes intervencions i una mica de debat, ja us diré quins són els intèrprets.

1. El director equilibra perfectament els dos plans en pugna, el del vent i el de la corda. No se li veu tendència a exagerar, sinó sobrietat. Es nota la intenció de declamar de manera audible els salts d'octaves. Aquesta interpretació impressiona, al meu parer.


La gravació, molt transparent, fins i tot una mica metàl·lica, reprodueix una música que respira. El stacatissimo no queda sec, i l'entrada de la corda resulta gloriosa, incandescent. S'hi nota una voluntat de recollir un cert impuls rítmic, però de manera molt moderada. La realització orquestral és espectacular, de pur luxe.


2. Aiiii, que el timbalista es precipita una mica massa en el primer compàs, i després frena... Llàstima de gravació llunyana, fosca i pobra en freqüències extremes. Es nota que predomina la corda, en aquesta interpretació feta amb la intenció de ser solemne, contemplativa, com una mena de paisatge devastat.


Un colp obscur, confús, dóna peu a un impuls fogós i irrefrenable en la corda, que estira del tempo de manera gairebé immediata. El discurs esdevé de seguida imperiós, apassionat, dominador. Es percep una certa flexibilitat agògica. Molt peculiar.


3. El dramatisme de Brahms és ací molt controlat, grandiós, hieràtic. Les dues melodies (i, en conseqüència, la tímbrica del passatge) estan perfectament equilibrades i hi tenen una importància equivalent. Cap al final del passatge hi ha un petit ritardando i una mica de crescendo en la timbala, una llibertat que se solen prendre molts directors i que per a alguns és com una mena de tradició. No hi ha ací gens de sobreactuació, sinó dramatisme genuí. La timbala empra baquetes dures, i el resultat és el colp sec, tens, que en realitat demana el passatge, ja que la timbala ha de destacar-se una mica dels contrabaixos i del contrafagot.


Entre el colp i l'entrada de la melodia s'estableix una espècie de continuïtat perfecta, lliguen de manera prodigiosa. El relleu que prenen ací els violoncels em sembla una de les abundoses virtuts d'aquesta interpretació. No hi ha concessions al sentimentalisme, aquesta música és dura. Les textures instrumentals es perceben amb gran transparència. No subratlla l'element rítmic, però a canvi d'això els accents són molt marcats, hi donen una gran contrast. Esquiva el lirisme, i amb això aconsegueix un tremendisme quasi al·lucinat.


4. Interpretació d'àmplia alenada, grandiosa, que conjuga molt bé els timbres oposats. Transmet una sensació glacial, més onírica que lírica. Corprenedora. El legato, tant en la corda com en el vent, és d'una gran bellesa. L'impacte de la timbala s'esmorteeix després dels primers compassos, a favor de la melodia.


Passatge contundent, per bé que deixa en un segon terme l'element rítmic. La timbala toca amb colps secs, com cal. La sonoritat global és una mica metàl·lica, però molt clara en l'aspecte instrumental. Els contrastos són moderats.


5. Entrada imperiosa, amb un ostinato de timbala que talla la respiració. La tensió es nota sobretot en la manera com remarca el paper de les trompes, cosa poc habitual.


La gravació no és gaire clara. En aquesta interpretació es perd una mica l'impuls rítmic del principi, però el control constant, draconià, produeix un efecte encara mes angoixant. Es perceben detalls de fons molt interessants, ja que es nota una reeixida voluntat de transparència; també ací tenen les trompes un relleu notable. L'orquestra està molt ben conjuntada, i el discurs avança amb un impuls frenètic.


6. Toca la introducció amb un tempo més lleuger que les altres versions. Interpretació nerviosa, alhora controlada i desbordant d'energia. Una mica plana, s'hi troben a faltar les "onades" sonores de la major part de versions. L'ostinato semba ací atenuat.


Fosca al principi, de seguida pren volada i es torna candent amb l'entrada de la corda. Conté un important treball rítmic, però no tants contrastos com altres gravacions, perquè ací l'agressivitat es basa més en la manera de mantenir la nota que no en la manera d'atacar-la. Excel·lent sonoritat orquestral.

dilluns, 1 de novembre de 2010

Agraïments

A Jaume, per incloure So i silenci en el seu catàleg i acceptar el risc de publicar-lo. Per haver-hi prestat tota la seua professionalitat en la correcció i edició. I, ras i curt, per l'admiració que li tinc. El seu tarannà circumspecte i reservat no ens hauria d'ocultar que darrere hi ha un dels homes més cultes, intel·ligents i extraordinaris que tenim en aquest país desagraït. Un luxe que pocs coneixen i reconeixen.

A Carles, per haver acollit des del primer moment la iniciativa. Pel seu suport incondicional des de fa anys. Per haver-nos deixat un piano per a la presentació. I per la seua tasca increïble d'home orquestra, mai més ben dit. "¿Què diu José Juan, que la pianola no us servirà? ¿Vols que et portem un piano de Consolat de Mar? Ja està, no en parlem més, us hi portem un piano nou!".

A Miquel
, pel seu suport, per la publicitat que va fer de l'acte i per l'acollida sempre cordial.

A Helena
, per haver-nos prestat el seu temps, la seua professionalitat i el seu talent de pianista, i per la seua companyia. Per oferir-nos una Melodia hongaresa de Schubert que ens evocà tantes i tantes coses (entre elles una pel·lícula i una època: Christian Vincent, La discrète, 1990). I per tocar un Preludi núm. 4 de Chopin que em posà molt difícil de continuar amb la presentació del llibre (em vaig girar cap al Jaume i li ho vaig dir amb els ulls).

A Marta
, per les fotos i per tantes coses més que no caben en cap llibre ni en cap blog.

A Vicent
, per quasi un quart de segle d'amistat i de generositat. Per tocar un Syrinx de Debussy completament nou, net de rubati, revelador. Per cometre a traïdoria el delicte d'estrenar inesperadament Eine kleine Flötenmusik, una obreta de 1985 que em féu pensar en el karma. I per regalar-nos, ell i Helena, un primer moviment de la sonata de Prokófiev que deixà amb la boca oberta tots els assistents.

A José Juan
, l'afinador de pianos, per haver estat capficat fins a l'últim moment per l'instrument que havia de tocar Helena, i preocupat per la música. I perquè als trenta segons d'estar xerrant amb ell era com si fóssem amics de tota la vida.

A la bona gent que hauria volgut venir i no pogué, perquè pensaren en nosaltres i el que compta és la intenció.

A la bona gent que podia venir i vingué, perquè amb la seua companyia, la seua atenció intensa i el seu comportament civilitzadíssim ens ensenyaren que no tot està perdut en aquest país horrífic.

A la bona gent que vingué i comprà aquest i/o altres llibres de l'editorial, perquè ens han fet un favor i s'han fet un bon regal.

A tots plegats, i a algú que involuntàriament potser em deixe al pap, gràcies per haver fet de la presentació de So i silenci a Benaguasil un dels moments més bonics que recordem i que recordarem anys a venir.

I ara, de regal, un petit

REPORTATGE GRÀFIC
Fotos: Marta Cedro

José Juan i K. estaven destralejant amb mala hòstia perquè un petit conflicte diplomàtic amenaçava la realització musical de l'acte. De sobte, abstrets del soroll del voltant, Helena i Vicent començaren l'assaig general de la sonata de Prokófiev, i aquests dos es quedaren així, sense paraules, congelats de la impressió. Sota la mirada vigilant del Quefe.

Carles comença a desglossar la vida i miracles dels participants. Quan anuncià que Vicent anava a tocar la flauta "amb la seua companya, Helena" (lapsus linguae, "companya" per "acompanyant"), no vaig voler veure la cara dels músics... La primera anècdota divertida del vespre.

Miquel, Jaume i K. (falta Vicent, que estava a la dreta de la imatge, separat per un pilar), durant l'austera i exacta intervenció de Jaume. Ningú no hi estava nerviós: distensió total i bon rotllo.

K., passant-ho bé amb la intervenció de Vicent. A aquest no li feien falta notes ni res: directe al gra, sense floritures retòriques. Les coses clares, i el xocolate espès, xe.

Després de tocar Syrinx, Vicent s'adreça a K. i li diu: "Em dónes cinc minuts més?". És clar, només faltaria. Tothom es pensava que anava a explicar alguna cosa interessant sobre l'obra de Debussy. I va i, en comptes d'això, toca (per primera vegada en públic) les cinc peces de l'Opus 2 de K., una obreta que l'autor de So i silenci havia escrit quan tenia quinze anys. I aquesta és la cara de Vicent després d'aquella malifeta. Com en la pel·lícula de José Luis Cuerda, Amanece, que no es poco: "¡Todos a hacer flash-back!". Quina putada.

Helena, concentrada en el darrer acord de mi menor que tanca el Preludi núm. 4 de l'Op. 28 de Chopin. El que ningú no sabia era que, en aquell mateix moment, aquella mateixa música estava posant en perill la continuïtat de l'acte (els resultats físics del discurs sonor, un dels temes del llibre). Sublim.

Després de la sonata de Prokófiev, que tancava l'acte, el públic estava eufòric, els aplaudiments van ser llargs, intensos, i es percebia en l'ambient que tothom es quedava amb les ganes d'aplaudir durant més estona, i no ho van fer per discreció. Amb un sol assaig, amb les limitacions pròpies d'aquella circumstància, els nostres amics ens havien donat una lliçó magistral de musicalitat d'aquelles que no s'obliden.

Ja acabada la presentació, K. prengué la paraula per última vegada, per demanar als assistents que fessen el favor de comprar els altres llibres del catàleg de Riurau Editors. Mentre encara sonen els aplaudiments (ací veiem una mà de Paco Cintero), Helena i Jaume observen que K. es disposa encara a parlar.

K. i José Juan, en el moment dolç posterior als aplaudiments que tancaven la presentació, compartint ironies com si es coneguessen de tota la vida. Similis similem quaerit.

Després de signar exemplars per a la bona gent que ho demanava, Jaume li recorda alguna cosa important a K., que l'observa amb atenció.

dijous, 21 d’octubre de 2010

Nòtules


So i silenci, primera presentació pública

Divendres vinent, dia 29 d'octubre, AD 2010, presentarem So i silenci. Assaigs sobre música a l'Ateneu Musical i Cultural de Benaguasil. L'acte començarà a les 20.30 h, i hi participaran (a més del perpetrador de la cosa) l'editor Jaume Ortolà (pianista, traductor i enginyer), la pianista Helena Ginès i el flautista Vicent Cintero. Després de l'acte i del col·loqui, cap a les 22 h, sopar d'entrepà (la beguda, la picadeta i el cafè, a càrrec de l'Ateneu). Els qui no hagen pogut comprar el llibre, allà podran adquirir-lo directament de mans de l'editor. I no sols això, sinó que també hi podran comprar els altres títols de l'admirable i insòlit catàleg de Riurau Editors. Hi haurà música en directe, a càrrec d'aquests professionals de primera categoria que ens honoraran amb la seua presència. S'afegeixen a la convocatòria Consolat de Mar i l'Institut d'Estudis del Camp de Túria. El bo i millor del Camp de Túria, reunits al voltant de la música i d'un llibre sobre música: no tindreu aquest luxe molt sovint. Tots els amics d'aquest blog hi estan convidats i seran molt benvinguts.


Berlin, mein Liebe

La primera setmana (o setmana i mitja) d'octubre, per raons i causes que no fan al cas, vaig passar-la a Berlín. Ah, Berlín, encara (--i per molts anys! --si Déu vol! --i tu que ho veges!) la meua ciutat preferida entre totes les ciutats preferibles, lloc civilitzat i encisador, indret admirable si n'hi ha. Bé, deixem-ho estar, que em pose elegíac. Un altre dia escriure sobre això. O no. Doncs sí, amics, com a celebració d'aniversari, d'entrada en la dècada decadent, em vaig regalar uns dies a la ciutat que estime, Berlín. I també, per descomptat, la Philharmonie i l'orquestra local. Que no toca gens malament.

Tres consiertos tres, tres toros tres, ni més ni menys, de la ganaderia txeca, russa i nòrdica, entre altres. Comencem pels simfònics. El dia 2, un tal Tomáš Netopil substituïa el malaguanyat i admirat Sir Charles Mackerras en un concert de sabor txec (miel sobre ojuelas): unes escenes d'una òpera de Martinů que jo desconeixia (amb la dona del quefe en el paper principal) i la Simfonia núm. 7 de Dvořák. El Martinů em va semblar extraordinari, però no tinc cap punt de referència per a jutjar la interpretació. L'execució, això sí, impressionant. Pel que fa a Dvořák, els berlinesos estrenaven l'edició recentísssssima que Jonathan del Mar (recordeu la seua edició definitiva de Beethoven en la Bärenreiter!) ha fet de la primera redacció de l'obra, amb un segon moviment que dura el doble que en la seua redacció final. La interpretació no va ser especialment genial, més aviat normaleta, decent i prou. L'execució, tal com era previsible, voluptuosa, tot i que no hi faltà una certa tendència d'alguns solistes (especialment el meu admirat Pahud) a lluir-se massa en el forte o a desaparèixer en el piano. El toc de genialitat el donà la senyora Jelka Weber, que sempre ens la mirem amb injusta condescendència, però que tocà el "sib-sol-mi-do-sib-do-la" del segon moviment amb el flautí amb una delicadesa i amb una tendresa incommensurables. Al final, l'esplendorosa "tercera de Picardia" que tanca l'obra va ser el més semblant a un orgasme brutal que puc imaginar. El senyor Daniel Stabrawa, oriünd de la meua ciutat, insuperable. En resum, molt bé. El públic, com sol passar, admirable. Un iaio assegut enfront meu seguia tot el concert amb la boca oberta i totalment concentrat, mentre la meua veïna de la dreta marcava els temps amb el cap, amb els ulls tancats.

El dia 8 li tocava el torn al senyor Eivind Gullberg Jensen (?), jove també. La primera part, l'Offertorium de Gubaidulina, magnífic concert per a violí i orquestra basat en l'Ofrena musical del Puto Amo. El solista, Vadim Repin, es va lluir demostrant que podia omplir de música, ell tot sol, la Philharmonie sencera. La segona part, la Simfonia núm. 1 de Sibelius, dirigida de memòria. De memòria se sabien els seus solos els senyors Wenzel Fuchs i Stefan de Leval Jezierski, la mare que els va parir, quins instrumentistes més extraordinaris. Versió també bastant convencional, però acceptable. L'execució, en la mesura que em permet jutjar-ho la posició arraconada en què em trobava, naturalment sensacional. Pahud, com sempre, més xulo que el copó, vinga fer gestos a les femelles dels seus voltants. Concentra't, collons, Emmanuel!

Com que no havia entrat mai a la sala de cambra, vaig aprofitar que hi havia un concert d'aquesta excel·lent pianista que és la senyora Idil Biret, i per un preu acceptable em vaig situar en el millor dels llocs imaginables. El programa, per descomptat, les dues especialitats de la casa: primera part, transcripcions (predominantment de Liszt), i segona part, el segon volum d'estudis de Chopin. Sí, certament, un programa per a fer-me fugir. Però bé, deixant de banda les notes falses de la intèrpret (tots som humans) i la insuportable pedanteria amanerada de Liszt assassinant les obres dels altres, el concert va ser molt agradable, gràcies a la musicalitat de la senyora Biret i a la perfecta acústica del local. Mig buit, per cert, no sé si perquè no la coneixen, cosa poc probable, o perquè se'n van assabentar tard, o pel programa, o perquè és turca, o per què.

Per inèpcia meua no vaig comprar entrada per a un concert del gran András Schiff tocant les "angleses" de Bach, però una altra vegada serà. En resum, anar a concerts a Berlín tonifica l'esperit, encara que hages de baixar a Potsdamer Platz i fer el trajecte a peu pel Sony Center. És millor un sol bon concert a l'any a la Philharmonie que...

dijous, 30 de setembre de 2010

Complicitats

Tal com pertocava a la seua procedència geogràfica i social, K. havia estudiat música quan era una criatura, fins al final de l'adolescència. Però no havia estat fidel al seu context, havia mostrat orgull i ambició, perquè en comptes d'aprendre a tocar qualsevol dels instruments habituals en les bandes de música havia triat el violí. Havia volgut ser músic d'orquestra. Havia arribat a tocar concerts barrocs, havia provat fortuna amb alguna obra de Mozart, i fins i tot s'havia atrevit a posar en el faristol el concert per a violí de Beethoven. Aquella obra el va fascinar i el va perseguir durant tota la seua vida. Si calia pensar en una peça senzillament perfecta, en una obra que transmetés l'equilibri i la passió, la humanitat i la vida dels déus, la primera de la llista era el concert per a violí de Beethoven. Quan la seua carrera de músic tot just arribava la meitat del recorregut, un seguit de crisis l'havien empès a abandonar-la. Però mai no abandonà l'amor per aquella música sublim.

K. no era un entès en cinema, ni tan sols no tenia la vel·leïtat d'anomenar-se "cinèfil", però tenia el seu propi criteri per a jutjar les pel·lícules. De vegades li agradaven films senzills, lineals, sense pretensions, però fets amb honradesa. Per això li va agradar la pel·lícula que havia acabat d'estrenar un sindicalista posat a director de cine, una pel·lícula no precisament genial però sí molt compromesa. My name is Joe contava les aventures d'un lumpenproletari, alcohòlic i delinqüent. I el punt de fuga de la pel·lícula, el moment que havia enamorat K., era el passatge central en què el protagonista explicava, precisament, per què quan sentia el concert per a violí de Beethoven era com si recuperés la humanitat perduda:

Well, er... One day when I woke up... desperate for a drink, totally skint... I went to a music shop and stole a bundle of cassettes... Took them down the pub and sold them. The lot went, country and western, pop. Everything went... except for this. Not for a pence. I took it home, got pissed... as was my wont. And, er...stuck it on. And it was just... magical. There was something about it. My own space, my own dreams, you know? Anyway... I still play it to remind me of what I was, you know? What I might be.


***

Quina situació tan grotesca. P sabia que K. era als antípodes més absoluts respecte d'aquelles circumstàncies. P es casava, havia organitzat una espectacular festa de casament, i hi havia convidat K. en nom de l'amistat que els lligava des de feia anys. K. hi va acudir, és clar, convençut que havia d'engolir aquell gripau en nom de l'amistat. Tots dos sabien que no era el context on K. podria sobreviure fàcilment, però hi havia un pacte tàcit.

Arribaren els parlaments, les picadetes prèvies, les salutacions rituals, l'aglomeració de desconeguts, la solitud abundantment acompanyada, i tota la resta d'elements que formen un bodorrio com Déu mana, l'exemple ideal de tot allò que K. odiava i havia aconseguit evitar durant tants anys. Els cambrers van fer saber als invitats que havia arribat l'hora de passar a la gran sala, a sopar. K., amb els altres dos amics amb què havia acudit al casament, anà a buscar el lloc que se'ls havia assignat. Allà estigueren esperant uns minuts, perquè l'entrada dels nuvis havia de ser triomfal i marcada, un vell ritu que potser no havia canviat durant mil·lennis. I ja era el moment. Els nuvis i la família esperaven el senyal, drets, a la porta de la sala.

K. ja s'ho imaginava. "Wagner o Mendelssohn, marxa nupcial de Lohengrin o marxa nupcial del Somni d'una nit d'estiu, Wagner o Mendelssohn, Mendelssohn o Wagner, sempre és igual, quin cansament tots aquests rituals, ara mateix ben lluny me n'aniria, quins tòpics morts quins estereotips, no per favor, o Mendelssohn o Wagner, uf, uf, uf, uf, caldrà dissimular".

De sobte, cinc colps de timbala, una melodia d'oboès, clarinets i fagots. K. va sentir que li pujava instantàniament un rubor violent a la cara, els batecs del cor se li disparaven, els ulls se li humitejaven de llàgrimes, se sentia defallir les cames. Acompanyats pels aplaudiments passaren, pel seu costat, els nuvis i la família. P li va fer l'ullet i un gest de complicitat, adreçat directament a ell. K., entre el col·lapse i l'emoció, li va respondre amb el gest de: "et tallaré el coll, cabró!". M. i E., asseguts a la vora, no sabien què passava. Però K. havia entès allò immediatament. No hi calien paraules. K. s'havia sentit més ben acompanyat que mai de la vida. Ni Wagner ni Mendelssohn, ni Mendelssohn ni Wagner, P havia donat instruccions perquè en aquest moment, el més important de la festa, sonés clar i fort el concert per a violí de Beethoven.

diumenge, 29 d’agost de 2010

Habemus librum

Tal com us anunciava fa unes quantes setmanes, per fi ho tenim: el llibre So i silenci ja té existència física i es pot comprar per Internet. La perícia i professionalitat de l'editor han fet que el resultat final siga veritablement respectable. Atès que el tiratge és molt reduït (malos tiempos para la lírica...) i s'han de cobrir despeses tan aviat com siga possible, fins i tot als amics que rebran un exemplar de regal de mans meues els pregaré que facen un petit esforç patriòtic i compren almenys un exemplar, ni que només siga per regalar a algú.

Es preveu, de moment, que hi haurà tres presentacions: una a Benaguasil (a l'Ateneu Musical i Cultural), una a València i una a Barcelona. Us n'informaré més concretament quan les dates i els llocs estiguen clars. En la presentació de Benaguasil participarà el nostre amic i gran professional de la música Vicent Cintero; per a la de Barcelona esperem comptar amb la col·laboració de l'insigne compositor Josep Sanz; pel que fa a la de València encara no tenim clar quina serà la víctima, però esperem tenir-hi també algun amic digne d'atenció, que ho són tots.

Amb aquesta publicació es trenca un malefici que semblava inexpugnable, el de les dificultats que planteja la difusió digna i decent de literatura assagística, sobre música "clàssica", en català i amb pentagrames. No sé si tornaré a fer cap llibre d'aquesta mena, i és molt possible que no, però So i silenci em servirà per a saldar un deute amb alguns amics i per superar una prova que m'havia imposat jo mateix. So i silenci conté no sols la versió revisada i millorada d'alguns assaigs apareguts en aquest blog o bloc, sinó tot de textos nous creats per a l'ocasió.

L'editor, l'incomparable Jaume Ortolà, i jo mateix, hem esmerçat bona cosa de treball en aquest volum de més de dues-centes pàgines. Una mostra del resultat, la podeu veure a la mateixa pàgina des d'on podeu comprar el llibre. Si pagava la pena o no, són els lectors els qui ho han de dir. L'autor, sincerament, se'n considera més satisfet que un gat amb un lleu. I ara, l'obligació patriòtica, si us plau...

diumenge, 25 de juliol de 2010

Contrapunts: "Oda a l'alegria"


"El himno extraoficial de la Unión Europea, oído en numerosos acontecimientos deportivos, culturales y políticos, es la «Oda a la alegría» del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, verdadero «significante vacío» que puede representar cualquier cosa. En Francia, Romain Rolland la elevó a la categoría de oda humanista a la fraternidad entre todos los pueblos («la “Marsellesa” de la humanidad»); en 1938 se la interpretó como colofón de los Reichsmusikstage y, con posterioridad, en el cumpleaños de Hitler; en la China de la Revolución cultural, en el febril marco del rechazo en masa de los clásicos europeos, se la redimió por considerarla una pieza de lucha de clases progresista; en el Japón contemporáneo, se ha convertido en un objeto de culto, entretejido en la estructura social en virtud de su supuesto mensaje de «júbilo a través del sufrimiento»; hasta los años setenta, es decir, durante el periodo en el que los equipos olímpicos de las dos Alemanias tenían que actuar como uno solo, el himno que se interpretaba cuando un deportista alemán lograba una medalla de oro era la Oda y, al mismo tiempo, el régimen racista de Ian Smith en Rodesia, que proclamó la independencia a finales de los años sesenta para mantener el apartheid, se apropió de ella y la convirtió en su himno nacional. Incluso Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso (hoy en prisión), mencionó, cuando le preguntaron por su música preferida, el cuarto movimiento de la Novena de Beethoven. Así, pues, no resulta difícil imaginar una interpretación de la pieza en la que los enemigos más encarnizados, de Hitler a Stalin y de Bush a Saddam, olvidasen sus diferencias y participaran en el mismo momento mágico de extática fraternidad…
Sin embargo, antes de desdeñar el cuarto movimiento como una pieza «destruida por el uso social», permítasenos señalar ciertas peculiaridades de su estructura. A mitad del movimiento, tras escuchar la melodía principal (el tema de la «Alegría») en tres variaciones orquestales y vocales, algo inesperado ocurre en este primer clímax, algo que ha molestado a los críticos durante ciento ochenta años, ya desde la primera interpretación de la obra: en el compás 331, el tono cambia por entero y, en lugar de ofrecernos una solemne progresión hímnica, el tema de la «Alegría» se repite, pero al estilo de una marcia turca procedente de la música militar para viento y percusión que los ejércitos del siglo xviii habían tomado de los jenízaros; el tono es el de un carnavalesco desfile popular, el de un espectáculo burlón. Y, a partir de ese punto, todo se descabala, la dignidad sencilla y solemne de la primera parte ya no vuelve a aparecer y, en un claro movimiento de oposición a esta «turqueidad», en algo así como una retirada a una religiosidad interior, un a modo de coral (despreciado por ciertos críticos como un «fósil gregoriano») trata de representar la etérea imagen de millones de personas que se arrodillan, se abrazan, contemplan asombradas el cielo en la distancia y buscan al amoroso Dios paterno que ha de morar sobre el dosel de las estrellas («überm Sternzelt muss ein lieber Vater wohnen»); sin embargo, la música se queda, por así decirlo, varada cuando la palabra muss, pronunciada primero por los bajos, es repetida por los tenores y las contraltos y, finalmente, por las sopranos, como si este conjuro repetido fuera un desesperado intento de convencernos (y de convencerse) de lo que se sabe que no es cierto, con lo que la frase «ha de morar un amoroso padre» se convierte en una súplica desesperada y, por tanto, da fe de que tras el dosel de estrellas no hay nada, ningún padre amoroso que nos proteja o garantice nuestra fraternidad. A continuación, se intenta volver a un tono de celebración mediante una doble fuga cuya brillantez excesivamente artificial no puede sino parecer falsa, una síntesis desesperadamente mendaz, un intento desesperado de ocultar el vacío del Dios ausente que la sección previa ha puesto de relieve. Sin embargo, la cadenza final es lo más extraño de todo: suena menos a Beethoven que a una versión inflada del final de El rapto en el serrallo, en el que los elementos «turcos» se combinan con el disipado espectáculo rococó. (Y no olvidemos la principal lección de esta ópera de Mozart: la figura del déspota oriental aparece en ella como la de un auténtico Amo ilustrado.) Así, pues, el final es una extraña mezcla de orientalismo y regresión al clasicismo de finales del siglo xviii, una doble retirada del presente histórico, una admisión silenciosa del carácter puramente fantasmático de la alegría de la fraternidad universal. Si hay una música que, literalmente, «se deconstruye a sí misma», es ésta: el contraste entre la ordenadísima progresión lineal de la primera parte del movimiento y el carácter precipitado, heterogéneo e incoherente de la segunda no puede ser más acusado; no es de extrañar que, ya en 1826, dos años después del estreno, algunos críticos describieran el final como «un festival de odio a todo lo que se puede llamar alegría humana. La peligrosa horda surge con fuerza colosal, desgarra los corazones y nubla el destello de los dioses con su mofa alborotada y monstruosa».
Así, pues, la Novena de Beethoven está llena de lo que Nicholas Cook ha llamado «símbolos sin consumar»: elementos excesivos en relación con el significado global de la obra (o del movimiento al que pertenecen), que no encajan con él, aunque no está claro cuál aportan. Cook cita la «marcha fúnebre» del compas 513 del primer movimiento, el abrupto final del segundo, los tintes militares del tercero, las llamadas «fanfarrias del horror», la marcha turca y muchos otros momentos del cuarto; todos esos elementos «vibran con un significado implícito que desborda el guión musical». No sólo es que haya que revelar su significado mediante una interpretación atenta, sino que la propia relación entre textura y significado se invierte: si el «guión musical» predominante parece imponer a la música un significado claro y preestablecido (la celebración de la alegría, la fraternidad universal…), aquí el significado no se da por adelantado, sino que parece flotar en algo así como una indeterminación virtual, como si supiéramos que ahí hay (o, mejor, ha de haber) un significado, pero no determinar cuál es.
Entonces, ¿cuál es la solución? La única solución radical consiste en invertir toda la perspectiva y problematizar la propia primera parte del cuarto movimiento: en realidad, las cosas no se descabalan sólo en el compás 331, con la entrada de la marcia turca, sino que están echadas a perder desde el principio; debemos aceptar que en la Oda hay como una insípida impostura, de modo que el caos que se desata tras el compás 331 viene a ser un «retorno de lo reprimido», un síntoma de lo que estaba mal desde el principio mismo. ¿No habremos domesticado en exceso la Oda a la Alegría? ¿No estaremos demasiado acostumbrados a verla como un símbolo de gozosa fraternidad? ¿No deberíamos enfrentarnos otra vez a ella y rechazar lo que tenga de falso? A muchos oyentes actuales la Oda no puede sino chocarles por su vacua pomposidad y pretenciosidad, por esa solemnidad suya que no deja de tener algo de ridículo; recordemos lo que vemos cuando la retransmiten por televisión: cantantes rechonchos impecablemente vestidos y pagados de sí, con las venas hinchadas por el descomunal esfuerzo, que se acompañan con ridículos gestos de las manos para proclamar tan alto como puedan su sublime mensaje… ¿No tendrán razón esos oyentes? ¿No estará la auténtica obscenidad en lo que precede a la marcia turca y no en lo que la sigue? ¿Por qué no cambiamos completamente de perspectiva y vemos en la marcia una vuelta a la normalidad cotidiana que interrumpe la exhibición de tan ridícula pedantería y, por tanto, nos devuelve a la Tierra, como si nos dijera: «Así que queréis celebrar la fraternidad entre los Hombres… Pues, aquí la tenéis: así es la humanidad…»?"
Slavoj Žižek, En defensa de causas perdidas, trad. (inèdita) de Francisco López, Akal.